นางอั้ว

นางอั้ว นางกราย เอื้องตีนกบ Pecteilis susannae (L.)Rafin.

ภาพของ  "topkung7"