รองเท้านารีขาวพังงา
รองเท้านารีขาวพังงา  Paphiopedilum thaianum