รองเท้านารีคางกบ
รองเท้านารีคางกบ Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Steinภาพจากสมาชิก "ป้าฟ้าใส" ภาพจากสมาชิก "ป้าฟ้าใส" ภาพจากสมาชิก "ป้าฟ้าใส"