รองเท้านารีอินทนนท์
รองเท้านารีอินทนนท์  Paphiopedilum villosum (Lindl.)Stein