สร้อยทอง

สร้อยทอง มังกรทอง Ornithochilus difformis (Wall. Ex Lindl.) Schltr.

 

ภาพของคุณ "สะแล่ง"