เอื้องม้าลาย

เอื้องม้าลาย  Kingidium minus Seidenf.

ภาพจากสมาชิก "สะแล่ง"