ลิ้นกระบือ
ลิ้นกระบือ นางรุ้ง กุหลาบนางรอง  Hygrochilus parishii (Veitch & Rchb. F. ) Pfitz.