เอื้องนางรุ้ง
ลิ้นกระบือ นางรุ้ง กุหลาบนางรอง  Hygrochilus parishii (Veitch & Rchb. F. ) Pfitz.

เอื้องนางรุ้ง

ภาพของน้า"สะแล่ง"

ภาพของน้า "สะแล่ง"