กุหลาบกระเป๋าเปิด

กุหลาบกระเป๋าเปิด Aerides falcata Lindl.

ภาพจากสมาชิก "ป้าฟ้าใส"