เอื้องนางฟ่อน

เอื้องนางฟ่อน เอื้องสายสามสี เอื้องนิ้วมือพระนารายณ์   Dendrobium crystallinum Rchub.f.

ลักษณะ    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย   ลำลูกกล้วยคล้ายแท่งดินสอกลมห้อยลง  ยาวประมาณ  30-80 เซนติเมตร    แตกหน่อเจริญเติบโตทางด้านข้าง   ใบเป็นใบเดี่ยว  ใบออกเรียงสลับตามข้อต้น  ออกดอกตามข้อต้น 2-3 ดอก   กลีบดอกเป็นสีม่วงอ่อน  กลีบปาก/หลอด   เป็นสีเหลือง   ดอกกว้าง   3-4เซนติเมตร  ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี

การปลูก  นิยมปลูกลงในกระถางกล้วยไม้ วัสดุปลูกกาบมะพร้าวแห้งหรือรากของกระเช้าสีดา ถ่านไม้   หรือเกาะติดแก่นไม้   บำรุงปุ๋ยกล้วยไม้ฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง 

การเลี้ยง  ควรให้อยู่ในที่โล่งลมพัดผ่านได้ดี   ใช้ซาแลนพรางแสงประมาณ 40-50 %