เอื้องคำปอน

เอื้องคำปอน เอื้องเทียน   Dendrobium dixanthum Rchb. f. i..

ลักษณะ    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย   ลำลูกกล้วยกลม ทรงกระบอก สีเหลืองหรือเขียวสูงประมาณ  20