เอื้องคำฝอย(อินเดีย)
เอื้องคำฝอย(อินเดีย)  Dendrobium harveyanum Rchb.f.