เอื้องเมี่ยงกิ่งดำ
เอื้องเมี่ยงกิ่งดำ  Dendrobium gratiosissimum Rchb. f.