เอื้องครั่งแสด
กล้วยไม้เอื้องสายสีแสด, เอื้องครั่งแสด Dendrobium unicum Seidenf.

ลักษณะ    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย   ลำลูกกล้วยคล้ายแท่งดินสอกลมตั้งขึ้นสีน้ำตาลเข็ม   ยาวประมาณ  10