แววมยุรา
แววมยุรา เอื้องคำตาดำ เอื้องคำน้อย  Dendrobium fimbriatum Hook.