เอื้องเงิน

เอื้องเงิน     Dendrobium  draconis Rchb. F.

ลักษณะ    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย  ลักษณะคล้ายกับเอื้องเงินหลวง    ลำลูกกล้วยคล้ายแท่งดินสอ  กาบใบมีขนสั้นๆ ประปราย  ใบเป็นใบเดี่ยว   สูงประมาณ  30 ภาพจากสมาชิก "เกษตรกร"