เอื้องสายเสริฐ
เอื้องสายเสริฐ เอื้องสายเสิด  เอื้องสายเสิด Coelogyne rochussenii