Coelogyne sp.

Coelogyne sp.  " coelogyne ตัวนี้เป็นช่อตั้ง จึงอยู่ใน section tomentosa ที่ผมว่า ซึ่งมีญาติอยู่ในบอร์เนียว   ยังไม่มีชื่อครับ "

ข้อความจาก คุณ JUNGLE MAN