เอื้องเทียนน้อย

เอื้องเทียนน้อย  Coelogyne lactea Rchb. f.

ภาพจากสมาชิกป้า "ฟ้าใส"

ภาพจากสมาชิกป้า "ฟ้าใส"