กาลันเทแดง
กาลันเทแดง อั้วนวลจันทร์แดง Calanthe vestitta