สิงโตนางรำ

สิงโตนางรำ  Bulbophyllum monanthum (Ktze.) J.J. Sm.

ภาพของ  "น้ากริซไม้"