เฟิน หางสิงห์

Lycopodium เฟินหางสิงห์  หางค่าง เป็นไม้เกาะอาศัย พบขึ้นเกาะอยู่ตามคบไม้หรือโหดหินที่มีสภาพชุ่มชื้น  ลำต้นเป็นแท่งหรือสายห้อยย้อยยาว หรือตั้งขึ้น  ลักษณะกลมเรียว ใบกบลมแหลม    ยาว 50 หางสิงห์ขนนุ่มหางสิงห์ขนนุ่มแคระ