ช้องนางคลี่บลู ช้องนางคลี่สีฟ้า

ช้องนางคลี่บลู / ช้องนางคลี่สีฟ้า   Blue Lycopodium  

เป็นไม้เกาะอาศัย พบขึ้นเกาะอยู่ตามคบไม้หรือโหดหินที่มีสภาพชุ่มชื้น ลำต้นเป็นสายห้อยยาว 60 -100 ซม. หรือยาวกว่า  ลักษณะกลมมีใบใหญ่สีฟ้า   แตกกิ่งออกเป็นคู่หรือทวิเหมือนช้องนางคลี่ทั่วไป  

ช้องบูล ที่เพาะขยายพันธุ์ได้ในรัง..