เฟิน ระย้าเกล็ดหอย (เกล็ดปลาช่อน)

เฟิน ระย้าเกล็ดหอย  ยมโดยเกล็ดหอย  เกล็ดปลาช่อน     

Lycopodium   วงศ์  Lycopodiaceae 

เป็นไม้เกาะอาศัย พบขึ้นเกาะอยู่ตามคบไม้หรือโหดหินที่มีสภาพชุ่มชื้น  ลำต้นเป็นแท่งหรือสายห้อยย้อยยาว ลักษณะกลมเรียว  ยาว 50