เฟิน ยมโดย

Lycopodium   วงศ์  Lycopodiaceae 

เฟิน ระย้ายมโดย    

เป็นไม้เกาะอาศัย พบขึ้นเกาะอยู่ตามคบไม้หรือโหดหินที่มีสภาพชุ่มชื้น  ลำต้นเป็นแท่งหรือสายห้อยย้อยยาว ลักษณะกลมเรียว  ยาว 50