เฟิน ช้องนางคลี่

Lycopodium   วงศ์   Lycopodiaceae 

เฟิน ช้องนางคลี่   ระย้ายมโดย    

เป็นไม้เกาะอาศัย พบขึ้นเกาะอยู่ตามคบไม้หรือโหดหินที่มีสภาพชุ่มชื้น  ลำต้นเป็นแท่งหรือสายห้อยย้อยยาว ลักษณะกลมเรียว  ยาว 50