พระยาฉัททันต์
พญาฉัตททันต์  ช้างใส้ตัน   Vandopsis gigantea  (Lindl.)  Pfitz

ลักษณะ    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย    เจริญเติบโตทางปลายยอด  ใบขนาดใหญ่ เป็นรูปขอบขนาน โค้งลง  ช่อดอกแบบกระจะ ออกที่ข้างลำต้น ห้อยลง ขนาดดอกกว้าง 5 เซนติเมตร  สีเหลืองครีม มีลายจุสีน้ำตาลแดง  ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปี  

การปลูก  นิยมปลูกลงในกระเช้าไม้   ใช้วัสดุปลูกเปลือกมะพร้าว หรือรากเฟินสีดา หรือเกาะติดแก่นไม้   บำรุงปุ๋ยกล้วยไม้ฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง 

การเลี้ยง  ควรให้อยู่ในที่ร่มชอบความชื้นสูง  พรางแสงประมาณ  60 - 70 %