เสือโคร่ง

เสือโคร่ง  เอื้องลายเสือ  Staurochilus fasciatus (Rchb.f.) Ridl.

ภาพของคุณ J.M.

ภาพของคุณ J.M.