แสดงรวมทั้งหมด  
 
หางสิงห์กลายนิวกินี
หางสิงห์กลายนิวกินี
นางกลายนรา
นางกลายนรา
นางกลายนรา
 
สร้อยชุมพร
สร้อยชุมพร
ตานมังกรหรือบ้านมด(ใบแฉก) Lecanopteris sinuosa
ตานมังกรหรือบ้านมด(ใบแฉก) Lecanopteris sinuosa
ตานมังกรหรือบ้านมด(ใบแฉก) Lecanopteris sinuosa
 
ตานมังกรหรือบ้านมด(ใบแฉก) Lecanopteris sinuosa
ตานมังกรหรือบ้านมด(ใบแฉก) Lecanopteris sinuosa
หางสิงห์บลู
หางสิงห์บลู
หางสิงห์บลู
 
ข้าหลวงฟิลิปปินส์ เหลาใบ
ข้าหลวงฟิลิปปินส์ เหลาใบ
สร้อยนารี
สร้อยนารี
สายเสริดมาเลย์
 
ข้าหลวงฟิลิปปินส์
ช้องหมี่ญี่ปุ่น
ช้องนางคลี่ฟิลิปปินส์
ทรีเฟินแคระ
ผีเสื้อชมพู
 
เพชรหึงด่าง
กาแฟด่าง
หม้อข้าวหม้อแกงลิง
หม้อข้าวหม้อแกงลิง
หม้อข้าวหม้อแกงลิง
 
หม้อข้าวหม้อแกงลิง
รองเท้านารีขาวชุมพร
กาแฟโบสต้า ด่าง
จันกำแพง
กนกนารีอินโด