เอื้องผาเวียง

เฟิน ยมโดย

เอื้องครั่งแสด

เอื้องเก้ากิ่ว

สิงโตหลอดไฟ

แววมยุรา
 

สามปอยขุนตาล

รองเท้านารีเหลืองเลย

เอื้องคำกิ่วเวียดนาม

สิงโตประหลาด

สิงโตงาม

เอื้องแปรงสีฟันเผือก
 

สิงโตสุขะกุล

เอื้องตีนเต่า

เอื้องแซะภูกระดึง

เอื้องปากนกแก้ว

เฟิน ระย้าเกล็ดหอย (เกล็ดปลาช่อน)

เอื้องนมหนู รูหินี
 

สิงโตร่มใหญ่

เอื้องนางชี

เอื้องม้าลาย

เหลืองจันทบูร

เอื้องตาเหิน

เอื้องเทียนน้อย
 

เอื้องดินใบไผ่

Phal.parishii

สิงโตร่มแดง

เอื้องเงิน

รองเท้านารีเหลืองกาญจน์

แกรมมะโตป่า
 

กล้วยไม้ดินว่านจูงนาง

เฟิน สร้อยนารี (สร้อยนางกรอง)

เอื้องเทียน

เอื้องผึ้งจิ๋ว

ลิ้นมังกร

Phal.tetraspis
 

เอื้องนางฟ่อน

เอื้องเม็ดงา

เอื้องแซะ

สิงโตอนันดาแดง

สิงโตนกเหยี่ยวเล็ก

รองเท้านารีขาวชุมพร
 

กะเรกะร่อนด้ามข้าว

เอื้องสายหลวงเผือก

Bulb.albidostylidium

เข็มม่วงเผือก

ช้างดำ

สวนน้ำตก สวนหิน ตอไม้
 

สะแล่ง

ช้างงาเดียว

ว่านเพชรหึง

สิงโตสยามปากม่วง

เอื้องพร้าวเผือก

เอื้องเงินแดง
 

เอื้องสายน้ำผึ้งลาว

เอื้องหินแดง

นางลม

ช้างเผือก

เฟิน หางสิงห์บลู

เอื้องโมก
 

เอื้องมณีรัตนา

เอื้องเทียนใบแคบ

Phal.violacea

รองเท้านารีสุขะกุล

สร้อยทอง

เอื้องแปรงสีฟัน
 

สามปอยชมพู

สิงโตก้านหลอด

Phal.equestris

เอื้องสายหลวงใต้

เอื้องสายน้ำผึ้ง

สิงโตดอกคู่
 

ช้องนางคลี่บลู ช้องนางคลี่สีฟ้า

เอื้องม่อนไข่เหลี่ยม

เอื้องแววคำพม่า

เอื้องโมกเผือก

เขี้ยวเสือลาย

ม่อนไข่
 

เอื้องนิ่ม

สิงโตกลีบหลอด

กาลันเทปากแดง

ม้าวิ่ง ม้าบิน

ช้างผสมโขลง

กาลันเทแดง
 

เฟิน เขากวางตั้ง

สิงโตพัดโบก

อั้วพวงมณี

สิงโตโพลี

เข็มหนู

เฟิน สร้อยนางกรองเหลี่ยม
 

เอื้องเทียนขาว

ว่านน้ำทอง

เอื้องช้อนทอง

ว่านเพชรหึงเผือก

ผีเสื้อชมพู

กุหลาบกระเป๋าปิด
 

เอื้องตะขาบใหญ่

Phal.cornu-cervi

เอื้องช้างน้าว

เอื้องไตรดอกแดง

สิงโตไบคัลเลอร์

ช้างพลาย
 

เฟิน ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ (สายม่าน)

กุหลาบน่าน

สิงโตร่มขาว

เข็มม่วง

เอื้องเมี่ยงกิ่งดำ

สิงโตรวงทอง
 

สิงโตสยาม

เอื้องคำป๊อก

ช้างแดง

ช้างสารภี

ไม้เท้าฤๅษี

สิงโตถิ่นใต้
 

สามปอยดง

อั้วนวลจันทร์

Phal.amboinensis white

นางอั้ว

เอื้องสายสี่ดอก

กะเรกะร่อนตุ๊กตาร่อนเร่
 

เอื้องผึ้ง

Bulb.digoelense

สิงโตนางรำ

รองเท้านารีเมืองกาญจน์

Phal.speciosa

เอื้องกุหลาบแดง
 

หวายแบน

เฟิน ช้องนางคลี่ (แคระ)

เอื้องนิ่มดอกเหลือง

เอื้องสายหลวง

กะเรกะร่อนอินทนนท์ เอื้องกำเบื้อ

สิงโตอนันดาเหลือง
 

เอื้องเงินหลวง

เฟิน ช้องนางคลี่

Phal.sumatrana

กาลันเทชมพู

เอื้องทอง

เอื้องแซะภู
 

ไอยเรศแดง

เอื้องกาบดอก

เอื้องสายเสริฐ มาเลย์

เอื้องครั่งสายสั้น

เฟิน หางสิงห์

รองเท้านารีเหลืองปราจีน
 

เอื้องชูคาง

เอื้องคำ

กะเรกะร่อนปากเป็ด

ไอยเรศเผือก

phal.lueddemanniana

เอื้องสีตาล
 

สิงโตร่มชมพู

อั้วสาคริก

กระต่ายหูเดียว

ตากาฉ่อ

รองเท้านารีคางกบคอแดง

Phal.zebrina
 

เอื้องแผงใบใหญ่

เอื้องนางรุ้ง

รองเท้านารีเหลืองกระบี่

สิงโตเขี้ยวกระบี่

สิงโตก้ามปูใหญ่

แมงปอทอง
 

รองเท้านารีดอยตุง

Coelogyne sp.

สิงโตลินเลย์

พูลช้าง

เอื้องสายเสริฐ

ตอติเล
 

กลีบมะเฟือง

สิงโตเครายาว (ลองกีส)

สิงโตพู่ทอง

กุหลาบอินทจักร

เอื้องแบนปากตัด

เสือโคร่ง
 

รองเท้านารีขาวสตูล

เอื้องหนวดพราหมณ์

เอื้องช่อม่วง

Phal.cornu-cervi var. alba

สิงโตนาคราช

Phal.cornu-cervi var. red
 

สิงโตฮานีฟ

พญาไร้ใบ

เข็มขาว

ว่านหัวครู

เอื้องสายมรกต

เอื้องเทียนส้ม
 

Phal.amboinensis yellow

เอื้องน้อย

เอื้องบายศรี

เอื้องมณีไตรรงค์

รองเท้านารีคางกบ

Phal.venosa
 

Phal.violacea var. alba

เข็มแสด

เอื้องตีนจิ้งจก

เอื้องมัจฉานุ

เสือลาย

สิงโตสมอหิน
 

เอื้องคำปอน

เอื้องสายล่องแล่ง

เอื้องคำฝอย(อินเดีย)

เฟิน สร้อยนางกรอง

สิงโตก้ามปูแดง

ไอยเรศ
 

เอื้องคำปากไก่

สิงโตปากเป็ด

ฟ้ามุ่ย

เอื้องสายสุคนธ์

กุหลาบมาลัยแดง

รองเท้านารีขาวพังงา
 

เอื้องช้างน้าวเผือก

ช้างกระ

เอื้องข้าวสาร

สิงโตนักกล้าม

เอื้องชะนี

สิงโตพู่รัศมี
 

เอื้องดอกมะเขือ

กุหลาบกระบี่

เอื้องสายน้ำนม

เสือปลา

กะเรกะร่อนเขา

เอื้องพร้าว
 

Phal.mannii

เอื้องนางนวล

เอื้องคำกิ่ว

รองเท้านารีเหลืองตรัง

สิงโตแซงกุย

เอื้องสายวิสูตร
 

Phal.fuscata

เอื้องจำปาน่าน

หวายแดง

จุหลัน

เอื้องสายม่วง

เอื้องสีลา
 

พระยาฉัททันต์

เฟินแววแมงทับ,สไบแพร

สิงโตอาจารย์เต็ม

สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่

จุหลันเผือก

กุหลาบกระเป๋าเปิด
 

สวนน้ำตกแบบธรรมชาติภายในอาคาร

ตอติเลเผือก

หนวดพราหมณ์ดอย

ลิ้นกระบือ

เอื้องดอกมะเขือใต้

กล้วยไม้มือนาง
 

เสือเหลือง

รองเท้านารีช่องอ่างทอง

เอื้องโมกพรุ

รองเท้านารีอินทนนท์

เฟิน ชายผ้าสีดาหูช้าง

เขาแกะ
 

เอื้องคำผักปราบ

สิงโตมูเซอร์

พวงหยก