เอื้องดอกมะเขือใต้

พระยาฉัททันต์

รองเท้านารีเหลืองตรัง

ช้างดำ

เอื้องปากนกแก้ว

เอื้องสายเสริฐ
 

สิงโตร่มใหญ่

เสือโคร่ง

เอื้องตีนจิ้งจก

เอื้องสายน้ำนม

เอื้องสายหลวงใต้

เอื้องบายศรี
 

เสือปลา

เฟิน ยมโดย

สิงโตถิ่นใต้

เอื้องเงิน

กุหลาบกระเป๋าเปิด

เฟิน สร้อยนางกรองเหลี่ยม
 

กาลันเทแดง

กาลันเทปากแดง

หวายแบน

นางลม

ว่านหัวครู

เขาแกะ
 

สิงโตดอกคู่

เอื้องคำฝอย(อินเดีย)

สิงโตเขี้ยวกระบี่

ฟ้ามุ่ย

เอื้องคำกิ่วเวียดนาม

ตอติเล
 

ตากาฉ่อ

กะเรกะร่อนด้ามข้าว

ช้างแดง

เอื้องโมก

สิงโตก้ามปูใหญ่

สามปอยดง
 

เข็มแสด

เอื้องกาบดอก

อั้วนวลจันทร์

หนวดพราหมณ์ดอย

เอื้องดินใบไผ่

เหลืองจันทบูร
 

เอื้องสายมรกต

สิงโตพัดโบก

ช้องนางคลี่บลู ช้องนางคลี่สีฟ้า

รองเท้านารีเหลืองกระบี่

เอื้องแววคำพม่า

สิงโตฮานีฟ
 

เข็มม่วงเผือก

Phal.cornu-cervi var. red

สิงโตร่มชมพู

เอื้องคำปอน

เอื้องมัจฉานุ

เอื้องช้อนทอง
 

ช้างงาเดียว

ว่านเพชรหึง

สิงโตสุขะกุล

สิงโตลินเลย์

เอื้องผึ้ง

สิงโตอนันดาเหลือง
 

กุหลาบกระบี่

เอื้องช้างน้าวเผือก

รองเท้านารีขาวพังงา

เอื้องม้าลาย

สิงโตโพลี

เฟิน ช้องนางคลี่ (แคระ)
 

สิงโตกลีบหลอด

เอื้องแผงใบใหญ่

ม่อนไข่

เฟิน ช้องนางคลี่

Phal.tetraspis

กาลันเทชมพู
 

เอื้องคำ

รองเท้านารีขาวสตูล

แววมยุรา

ไอยเรศเผือก

เอื้องทอง

สิงโตไบคัลเลอร์
 

Bulb.digoelense

เอื้องนางฟ่อน

เอื้องช่อม่วง

ช้างเผือก

เฟินแววแมงทับ,สไบแพร

เอื้องนางชี
 

รองเท้านารีเหลืองปราจีน

Phal.cornu-cervi var. alba

phal.lueddemanniana

Phal.sumatrana

เอื้องเทียนส้ม

เอื้องนางรุ้ง
 

เอื้องม่อนไข่เหลี่ยม

แกรมมะโตป่า

ตอติเลเผือก

เอื้องแซะภู

Phal.equestris

เอื้องครั่งสายสั้น
 

ว่านน้ำทอง

หวายแดง

เอื้องสายวิสูตร

สิงโตงาม

ไม้เท้าฤๅษี

สิงโตประหลาด
 

รองเท้านารีสุขะกุล

เข็มขาว

เอื้องชูคาง

เอื้องผาเวียง

เอื้องเม็ดงา

เอื้องผึ้งจิ๋ว
 

สิงโตนาคราช

เอื้องโมกเผือก

พวงหยก

Phal.parishii

เสือลาย

เอื้องเงินหลวง
 

เอื้องคำปากไก่

สิงโตเครายาว (ลองกีส)

Phal.violacea

เอื้องสีลา

เอื้องแปรงสีฟัน

เฟิน สร้อยนางกรอง
 

สิงโตร่มขาว

รองเท้านารีคางกบคอแดง

ไอยเรศ

เอื้องแซะ

Phal.zebrina

เอื้องดอกมะเขือ
 

Phal.mannii

กล้วยไม้ดินว่านจูงนาง

เอื้องเทียน

เอื้องน้อย

เอื้องเมี่ยงกิ่งดำ

อั้วสาคริก
 

พูลช้าง

สิงโตอาจารย์เต็ม

เฟิน หางสิงห์

เอื้องแซะภูกระดึง

เอื้องโมกพรุ

สะแล่ง
 

รองเท้านารีช่องอ่างทอง

รองเท้านารีเมืองกาญจน์

สามปอยขุนตาล

Phal.fuscata

ช้างกระ

สิงโตปากเป็ด
 

ว่านเพชรหึงเผือก

เขี้ยวเสือลาย

สิงโตพู่ทอง

Phal.speciosa

เอื้องตีนเต่า

รองเท้านารีอินทนนท์
 

ลิ้นกระบือ

ไอยเรศแดง

เอื้องนิ่มดอกเหลือง

นางอั้ว

เอื้องแปรงสีฟันเผือก

กุหลาบกระเป๋าปิด
 

เอื้องตาเหิน

จุหลันเผือก

รองเท้านารีเหลืองกาญจน์

กะเรกะร่อนตุ๊กตาร่อนเร่

Phal.amboinensis yellow

เอื้องครั่งแสด
 

เอื้องสายหลวง

เฟิน สร้อยนารี (สร้อยนางกรอง)

สามปอยชมพู

เอื้องคำผักปราบ

เฟิน ระย้าเกล็ดหอย (เกล็ดปลาช่อน)

จุหลัน
 

เอื้องนางนวล

เอื้องเทียนน้อย

กระต่ายหูเดียว

เอื้องสายน้ำผึ้ง

สิงโตแซงกุย

เอื้องช้างน้าว
 

สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่

เอื้องสายน้ำผึ้งลาว

สวนน้ำตก สวนหิน ตอไม้

เอื้องสีตาล

เอื้องคำป๊อก

สิงโตหลอดไฟ
 

เสือเหลือง

ช้างสารภี

สิงโตนางรำ

สวนน้ำตกแบบธรรมชาติภายในอาคาร

รองเท้านารีขาวชุมพร

สิงโตก้านหลอด
 

เอื้องหินแดง

เอื้องไตรดอกแดง

สิงโตร่มแดง

เอื้องหนวดพราหมณ์

เอื้องสายหลวงเผือก

เอื้องสายเสริฐ มาเลย์
 

Coelogyne sp.

เอื้องพร้าวเผือก

เอื้องชะนี

เอื้องกุหลาบแดง

ช้างพลาย

สิงโตพู่รัศมี
 

กุหลาบน่าน

เข็มหนู

สิงโตก้ามปูแดง

ลิ้นมังกร

ช้างผสมโขลง

เอื้องแบนปากตัด
 

พญาไร้ใบ

เอื้องมณีไตรรงค์

เอื้องพร้าว

สิงโตอนันดาแดง

สิงโตนกเหยี่ยวเล็ก

เอื้องนิ่ม
 

สิงโตนักกล้าม

เฟิน ชายผ้าสีดาหูช้าง

สิงโตรวงทอง

Phal.amboinensis white

กุหลาบอินทจักร

สร้อยทอง
 

Phal.violacea var. alba

เอื้องเก้ากิ่ว

เอื้องตะขาบใหญ่

เฟิน หางสิงห์บลู

อั้วพวงมณี

แมงปอทอง
 

Phal.venosa

เอื้องเทียนใบแคบ

Phal.cornu-cervi

กะเรกะร่อนอินทนนท์ เอื้องกำเบื้อ

เฟิน เขากวางตั้ง

สิงโตสยาม
 

กุหลาบมาลัยแดง

กะเรกะร่อนปากเป็ด

เอื้องคำกิ่ว

เอื้องสายสี่ดอก

เอื้องเงินแดง

เอื้องสายล่องแล่ง
 

รองเท้านารีดอยตุง

เข็มม่วง

ม้าวิ่ง ม้าบิน

เอื้องเทียนขาว

สิงโตสยามปากม่วง

ผีเสื้อชมพู
 

เอื้องจำปาน่าน

สิงโตสมอหิน

กลีบมะเฟือง

เอื้องสายม่วง

เอื้องนมหนู รูหินี

รองเท้านารีเหลืองเลย
 

กล้วยไม้มือนาง

เอื้องมณีรัตนา

Bulb.albidostylidium

รองเท้านารีคางกบ

สิงโตมูเซอร์

เฟิน ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ (สายม่าน)
 

เอื้องสายสุคนธ์

เอื้องข้าวสาร

กะเรกะร่อนเขา