เอื้องม้าลาย

Phal.violacea var. alba

เฟิน ยมโดย

เอื้องเงินแดง

ว่านน้ำทอง

สิงโตเครายาว (ลองกีส)
 

เอื้องนิ่ม

ว่านหัวครู

รองเท้านารีคางกบ

นางลม

Phal.cornu-cervi var. red

Phal.tetraspis
 

เฟิน ช้องนางคลี่

เอื้องผึ้ง

เอื้องคำ

ม่อนไข่

ช้างแดง

อั้วนวลจันทร์
 

สิงโตนาคราช

สิงโตโพลี

หวายแบน

เอื้องนางฟ่อน

พูลช้าง

เอื้องหินแดง
 

กระต่ายหูเดียว

Phal.amboinensis yellow

เฟิน หางสิงห์

ไอยเรศเผือก

เอื้องดอกมะเขือ

กุหลาบกระเป๋าเปิด
 

เข็มขาว

เอื้องโมก

เอื้องสายน้ำผึ้ง

เอื้องบายศรี

สิงโตไบคัลเลอร์

สิงโตร่มชมพู
 

สิงโตก้ามปูแดง

เอื้องเทียนน้อย

phal.lueddemanniana

สะแล่ง

เอื้องนางนวล

เสือลาย
 

รองเท้านารีเหลืองกระบี่

เอื้องกุหลาบแดง

สิงโตสมอหิน

สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่

เอื้องเทียนใบแคบ

พญาไร้ใบ
 

กะเรกะร่อนด้ามข้าว

สิงโตรวงทอง

กลีบมะเฟือง

เข็มม่วงเผือก

หวายแดง

เอื้องคำฝอย(อินเดีย)
 

สิงโตฮานีฟ

สิงโตกลีบหลอด

ช้างดำ

เอื้องเมี่ยงกิ่งดำ

รองเท้านารีดอยตุง

เฟิน เขากวางตั้ง
 

เอื้องคำปากไก่

ตอติเล

เฟินแววแมงทับ,สไบแพร

จุหลันเผือก

รองเท้านารีสุขะกุล

เอื้องนมหนู รูหินี
 

สิงโตสุขะกุล

เอื้องสายหลวงเผือก

สิงโตพู่รัศมี

เอื้องกาบดอก

สิงโตนางรำ

Phal.equestris
 

กล้วยไม้ดินว่านจูงนาง

เอื้องสายมรกต

สามปอยดง

กาลันเทปากแดง

ไม้เท้าฤๅษี

เอื้องครั่งสายสั้น
 

เอื้องน้อย

ว่านเพชรหึงเผือก

รองเท้านารีเหลืองเลย

เอื้องไตรดอกแดง

รองเท้านารีช่องอ่างทอง

Coelogyne sp.
 

เอื้องเทียนส้ม

สิงโตดอกคู่

เฟิน ระย้าเกล็ดหอย (เกล็ดปลาช่อน)

เอื้องตีนเต่า

Phal.speciosa

เอื้องแปรงสีฟันเผือก
 

นางอั้ว

สิงโตนักกล้าม

เอื้องนางชี

เอื้องสายสี่ดอก

ไอยเรศ

เอื้องมณีไตรรงค์
 

ว่านเพชรหึง

กุหลาบกระบี่

เอื้องเงินหลวง

Phal.cornu-cervi

สิงโตลินเลย์

เอื้องมณีรัตนา
 

เอื้องสายน้ำนม

เข็มม่วง

เอื้องจำปาน่าน

เขาแกะ

Phal.parishii

เอื้องตะขาบใหญ่
 

รองเท้านารีเหลืองปราจีน

อั้วพวงมณี

กุหลาบกระเป๋าปิด

เฟิน ช้องนางคลี่ (แคระ)

เอื้องแบนปากตัด

เอื้องช่อม่วง
 

เอื้องแววคำพม่า

เอื้องพร้าว

สิงโตถิ่นใต้

Phal.fuscata

สิงโตหลอดไฟ

พวงหยก
 

รองเท้านารีอินทนนท์

สิงโตมูเซอร์

สิงโตร่มแดง

เอื้องทอง

เอื้องแซะ

เอื้องสายวิสูตร
 

ไอยเรศแดง

รองเท้านารีคางกบคอแดง

ตากาฉ่อ

สิงโตก้านหลอด

ช้างผสมโขลง

สิงโตพู่ทอง
 

เอื้องสายหลวงใต้

ลิ้นกระบือ

เอื้องสีลา

ช้างงาเดียว

เอื้องพร้าวเผือก

สิงโตเขี้ยวกระบี่
 

แววมยุรา

สิงโตงาม

กะเรกะร่อนตุ๊กตาร่อนเร่

แมงปอทอง

อั้วสาคริก

ลิ้นมังกร
 

ช้างพลาย

เอื้องมัจฉานุ

รองเท้านารีเหลืองตรัง

เอื้องสายม่วง

กะเรกะร่อนปากเป็ด

เสือปลา
 

สิงโตอาจารย์เต็ม

แกรมมะโตป่า

เอื้องเก้ากิ่ว

เอื้องผึ้งจิ๋ว

สามปอยขุนตาล

เอื้องสายล่องแล่ง
 

เอื้องนางรุ้ง

ผีเสื้อชมพู

จุหลัน

เอื้องเทียนขาว

เอื้องสายเสริฐ

รองเท้านารีเหลืองกาญจน์
 

เอื้องช้างน้าวเผือก

สิงโตสยามปากม่วง

เอื้องตีนจิ้งจก

เอื้องเทียน

รองเท้านารีขาวชุมพร

สร้อยทอง
 

ช้องนางคลี่บลู ช้องนางคลี่สีฟ้า

เอื้องเงิน

เอื้องคำกิ่ว

เอื้องโมกเผือก

Phal.venosa

ช้างเผือก
 

ม้าวิ่ง ม้าบิน

ช้างสารภี

เอื้องช้อนทอง

สิงโตร่มขาว

กะเรกะร่อนเขา

กุหลาบอินทจักร
 

เอื้องผาเวียง

เอื้องสายเสริฐ มาเลย์

สวนน้ำตกแบบธรรมชาติภายในอาคาร

รองเท้านารีขาวสตูล

รองเท้านารีเมืองกาญจน์

เอื้องสายหลวง
 

ฟ้ามุ่ย

เอื้องปากนกแก้ว

Phal.sumatrana

หนวดพราหมณ์ดอย

Phal.zebrina

เสือโคร่ง
 

เอื้องดอกมะเขือใต้

เอื้องสายสุคนธ์

เฟิน ชายผ้าสีดาหูช้าง

เฟิน สร้อยนางกรองเหลี่ยม

Phal.violacea

เอื้องชะนี
 

เอื้องช้างน้าว

กล้วยไม้มือนาง

Phal.mannii

เอื้องแปรงสีฟัน

เอื้องสีตาล

เอื้องคำป๊อก
 

เอื้องครั่งแสด

เอื้องตาเหิน

เอื้องคำผักปราบ

กะเรกะร่อนอินทนนท์ เอื้องกำเบื้อ

สิงโตนกเหยี่ยวเล็ก

เข็มแสด
 

เฟิน ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ (สายม่าน)

เขี้ยวเสือลาย

เอื้องคำปอน

เหลืองจันทบูร

Phal.cornu-cervi var. alba

สิงโตร่มใหญ่
 

เอื้องสายน้ำผึ้งลาว

พระยาฉัททันต์

สิงโตสยาม

เอื้องเม็ดงา

Bulb.albidostylidium

เอื้องดินใบไผ่
 

เข็มหนู

เอื้องนิ่มดอกเหลือง

Phal.amboinensis white

รองเท้านารีขาวพังงา

เอื้องม่อนไข่เหลี่ยม

เฟิน หางสิงห์บลู
 

เอื้องแผงใบใหญ่

กุหลาบน่าน

ช้างกระ

เอื้องแซะภูกระดึง

เอื้องหนวดพราหมณ์

เฟิน สร้อยนางกรอง
 

สามปอยชมพู

สิงโตพัดโบก

เอื้องข้าวสาร

เฟิน สร้อยนารี (สร้อยนางกรอง)

เอื้องคำกิ่วเวียดนาม

สิงโตก้ามปูใหญ่
 

เอื้องชูคาง

สิงโตปากเป็ด

เอื้องโมกพรุ

Bulb.digoelense

สิงโตอนันดาเหลือง

เสือเหลือง
 

สวนน้ำตก สวนหิน ตอไม้

เอื้องแซะภู

สิงโตแซงกุย

สิงโตประหลาด

กุหลาบมาลัยแดง

ตอติเลเผือก
 

กาลันเทแดง

กาลันเทชมพู

สิงโตอนันดาแดง