กะเรกะร่อนเขา

สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่

สิงโตประหลาด

เข็มขาว

Phal.mannii

Phal.venosa
 

กาลันเทปากแดง

สวนน้ำตกแบบธรรมชาติภายในอาคาร

ไม้เท้าฤๅษี

Phal.zebrina

สิงโตร่มขาว

เอื้องสายเสริฐ
 

สิงโตร่มแดง

เสือเหลือง

เอื้องเก้ากิ่ว

เอื้องปากนกแก้ว

สะแล่ง

รองเท้านารีคางกบคอแดง
 

เฟิน ช้องนางคลี่

ช้างเผือก

สิงโตอนันดาเหลือง

สิงโตพู่รัศมี

เฟิน สร้อยนางกรองเหลี่ยม

เอื้องน้อย
 

เอื้องชะนี

เอื้องครั่งสายสั้น

เอื้องเม็ดงา

เอื้องจำปาน่าน

เอื้องช้อนทอง

เข็มม่วงเผือก
 

เอื้องคำกิ่วเวียดนาม

เอื้องแซะภู

เอื้องนางฟ่อน

สิงโตพู่ทอง

เข็มแสด

เอื้องช้างน้าวเผือก
 

ฟ้ามุ่ย

เอื้องผาเวียง

เอื้องสายน้ำผึ้ง

สิงโตรวงทอง

เอื้องนมหนู รูหินี

เอื้องตาเหิน
 

กล้วยไม้มือนาง

ม้าวิ่ง ม้าบิน

เอื้องสายหลวงใต้

เอื้องดอกมะเขือใต้

เอื้องคำกิ่ว

สิงโตอนันดาแดง
 

ตากาฉ่อ

ช้องนางคลี่บลู ช้องนางคลี่สีฟ้า

ช้างกระ

Phal.cornu-cervi var. red

เอื้องหนวดพราหมณ์

พูลช้าง
 

แกรมมะโตป่า

ว่านน้ำทอง

เอื้องแบนปากตัด

เอื้องเทียนใบแคบ

กล้วยไม้ดินว่านจูงนาง

กุหลาบอินทจักร
 

เอื้องพร้าวเผือก

Phal.tetraspis

นางอั้ว

กาลันเทชมพู

เขี้ยวเสือลาย

Phal.violacea var. alba
 

ช้างพลาย

กะเรกะร่อนอินทนนท์ เอื้องกำเบื้อ

เขาแกะ

พญาไร้ใบ

หนวดพราหมณ์ดอย

รองเท้านารีเหลืองเลย
 

เอื้องนิ่ม

เฟิน หางสิงห์บลู

สิงโตแซงกุย

Phal.equestris

Phal.cornu-cervi

เอื้องสายมรกต
 

สิงโตปากเป็ด

เอื้องเทียนส้ม

สิงโตดอกคู่

เข็มหนู

ช้างงาเดียว

เอื้องแปรงสีฟันเผือก
 

Phal.cornu-cervi var. alba

สิงโตก้ามปูแดง

สิงโตนักกล้าม

เอื้องหินแดง

กระต่ายหูเดียว

เอื้องเงิน
 

เอื้องเทียนน้อย

ผีเสื้อชมพู

สิงโตร่มใหญ่

สามปอยดง

ช้างแดง

หวายแดง
 

เอื้องตีนเต่า

สิงโตสยาม

สิงโตสมอหิน

เอื้องทอง

กาลันเทแดง

ว่านเพชรหึง
 

Bulb.digoelense

เอื้องตะขาบใหญ่

ว่านเพชรหึงเผือก

เอื้องนางรุ้ง

อั้วสาคริก

เอื้องสายเสริฐ มาเลย์
 

สิงโตเขี้ยวกระบี่

เฟินแววแมงทับ,สไบแพร

เอื้องสายหลวงเผือก

เอื้องชูคาง

ช้างสารภี

สิงโตเครายาว (ลองกีส)
 

เอื้องดอกมะเขือ

เอื้องคำป๊อก

รองเท้านารีคางกบ

เอื้องนิ่มดอกเหลือง

สามปอยชมพู

รองเท้านารีขาวชุมพร
 

เฟิน ชายผ้าสีดาหูช้าง

สิงโตฮานีฟ

ตอติเล

รองเท้านารีเหลืองกระบี่

สิงโตมูเซอร์

เฟิน ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ (สายม่าน)
 

กะเรกะร่อนตุ๊กตาร่อนเร่

พระยาฉัททันต์

เอื้องผึ้ง

รองเท้านารีขาวสตูล

กุหลาบมาลัยแดง

เอื้องแววคำพม่า
 

เอื้องช่อม่วง

สิงโตถิ่นใต้

ลิ้นมังกร

เอื้องคำปากไก่

เอื้องกาบดอก

สวนน้ำตก สวนหิน ตอไม้
 

Bulb.albidostylidium

รองเท้านารีเหลืองตรัง

เอื้องคำฝอย(อินเดีย)

สิงโตสุขะกุล

รองเท้านารีเหลืองปราจีน

เอื้องกุหลาบแดง
 

สิงโตพัดโบก

กุหลาบน่าน

Phal.fuscata

เอื้องมณีรัตนา

หวายแบน

เสือลาย
 

เอื้องคำผักปราบ

สิงโตก้ามปูใหญ่

กุหลาบกระเป๋าเปิด

Coelogyne sp.

เอื้องโมกพรุ

Phal.speciosa
 

สิงโตนกเหยี่ยวเล็ก

รองเท้านารีขาวพังงา

Phal.sumatrana

ไอยเรศ

เอื้องแปรงสีฟัน

เฟิน เขากวางตั้ง
 

เอื้องสีตาล

กุหลาบกระบี่

จุหลันเผือก

รองเท้านารีช่องอ่างทอง

กลีบมะเฟือง

ช้างผสมโขลง
 

ว่านหัวครู

เฟิน ระย้าเกล็ดหอย (เกล็ดปลาช่อน)

จุหลัน

เอื้องสายม่วง

เอื้องสายหลวง

เอื้องคำปอน
 

เอื้องเทียนขาว

เอื้องสายล่องแล่ง

เอื้องเทียน

เฟิน ช้องนางคลี่ (แคระ)

สิงโตนางรำ

เอื้องเงินหลวง
 

เอื้องสีลา

เอื้องแซะภูกระดึง

สิงโตนาคราช

เอื้องม่อนไข่เหลี่ยม

เอื้องสายน้ำผึ้งลาว

Phal.parishii
 

เฟิน สร้อยนางกรอง

เอื้องมัจฉานุ

เอื้องแซะ

เอื้องโมกเผือก

เอื้องสายสุคนธ์

เอื้องเงินแดง
 

กะเรกะร่อนด้ามข้าว

เข็มม่วง

แววมยุรา

เอื้องสายน้ำนม

เอื้องบายศรี

ช้างดำ
 

เอื้องไตรดอกแดง

กะเรกะร่อนปากเป็ด

เอื้องคำ

เอื้องพร้าว

สิงโตลินเลย์

อั้วนวลจันทร์
 

เฟิน หางสิงห์

เสือปลา

เอื้องมณีไตรรงค์

แมงปอทอง

รองเท้านารีอินทนนท์

ตอติเลเผือก
 

พวงหยก

เอื้องสายวิสูตร

Phal.amboinensis yellow

สิงโตอาจารย์เต็ม

เอื้องโมก

Phal.violacea
 

เอื้องนางนวล

สามปอยขุนตาล

เอื้องดินใบไผ่

Phal.amboinensis white

เหลืองจันทบูร

เอื้องสายสี่ดอก
 

กุหลาบกระเป๋าปิด

รองเท้านารีเมืองกาญจน์

นางลม

สิงโตโพลี

สิงโตหลอดไฟ

ม่อนไข่
 

เฟิน สร้อยนารี (สร้อยนางกรอง)

เอื้องครั่งแสด

สิงโตสยามปากม่วง

อั้วพวงมณี

รองเท้านารีสุขะกุล

เฟิน ยมโดย
 

phal.lueddemanniana

เอื้องนางชี

รองเท้านารีดอยตุง

รองเท้านารีเหลืองกาญจน์

เอื้องแผงใบใหญ่

เอื้องช้างน้าว
 

สร้อยทอง

สิงโตร่มชมพู

เอื้องเมี่ยงกิ่งดำ

เอื้องตีนจิ้งจก

เอื้องข้าวสาร

สิงโตงาม
 

เสือโคร่ง

เอื้องม้าลาย

สิงโตก้านหลอด

เอื้องผึ้งจิ๋ว

ไอยเรศแดง

สิงโตกลีบหลอด
 

สิงโตไบคัลเลอร์

ไอยเรศเผือก

ลิ้นกระบือ