เอื้องมณีรัตนา

เอื้องมณีรัตนา  เอื้องจิ๋ว Schoenorchis fragrans (Par. & Rchb. F. ) Seidenf. & Smiti.

ภาพของ "น้าประมง"