เอื้องช้อนทอง
เอื้องช้อนทอง Rhytionanthos spathulatum (Rolfe ex Cooper) Garay , Hamer & Siegerist