เอื้องกาบดอก

เอื้องกาบดอก เอื้องสายสร้อย หางกระดิ่ง Pholidota imbricata Hook.

ภาพของคุณ "สายน้ำผึ้ง"