รองเท้านารีขาวสตูล
รองเท้านารีขาวสตูล  Paphiopedilum niveum (Rchd. f.) Stein