รองเท้านารีเหลืองกระบี่
รองเท้านารีเหลืองกระบี่ Paphiopedilum exul (ridl.) Rolfe