รองเท้านารีเหลืองกาญจน์
รองเท้านารีเหลืองกาญจน์  Paphiopedilum  concolor var stratianum