รองเท้านารีเมืองกาญจน์

รองเท้านารีเมืองกาญจน์   รองเท้านารีหนวดฤาษี   

Paphiopeailum  parishil (Rchb. F. )  Stein   

ภาพของคุณ JJ.

ภาพของคุณ JJ.