รองเท้านารีเหลืองเลย

รองเท้านารีเหลืองเลย Paphiopedilum hirsutissimum (Lindl. ex Hook.) Stein