ว่านเพชรหึง

กล้วยไม้เพชรหึง

ว่านเพชรหึง

ว่านหางช้าง

Giant Orchid    

Tiger OrchidGRAMMATOPHYLLUM SPECIOSUM BL.ลักษณะ เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ลำต้นใหญ่ยาวประมาณ 1

กล้วยไม้เพชรหึง (ปลูกในวงท่อ)

กล้วยไม้เพชรหึง (ปลูกเกาะตอไม้)ลำต้นที่สมบูรณ์

ดอกเพชรหึง

ก้านดอกยาวกว่า  2 เมตร