เอื้องกุหลาบแดง

เอื้องกุหลาบแดง มาลัยแดง เอื้องพวงมาลัย Aerides multiflora Roxb. 

ภาพของคุณ "สายน้ำผึ้ง"