กุหลาบอินทจักร

กุหลาบอินทจักร  เอื้องอินทจักร  Aerides flabellata ex Downie

ภาพของสมาชิกคุณ "คนกำแพงเพชร"