กุหลาบมาลัยแดง

กุหลาบมาลัยแดง  เอื้องพวงมาลัย  Aerides multiflora Roxb.

ภาพจากสมาชิกคุณ  "mu"