กุหลาบน่าน
กุหลาบน่าน กุหลาบเอราวัณ  กุหลาบไอยรา Aerides rosea