กล้วยไม้ดินว่านจูงนาง

ว่านจูงนาง Geodorum recurvum (Roxb.) Alston

ภาพของสมาชิกคุณ "mu"