เสือเหลือง

เสือเหลือง , ช้างรอบคอ Gastrochilus obliquus (lindl.) Kze

ลักษณะ    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย   เจริญเติบโตทางปลายยอด ใบรูปแถบเว้าลึกเรียงสลับระนาบเดียว  ช่อดอกแบบกระจุกสั้น  มี 20-30 ดอก กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร  สีเหลืองแต้ม จุดแดง กลีบปากสีขาว  ฤดูออกดอก  -     

การปลูก  นิยมปลูกลงในกระเช้ากล้วยไม้  หรือมัดติดกับแก่นไม้   ใช้วัสดุปลูกเปลือกมะพร้าว หรือรากเฟินสีดา  รากเฟินข้าหลวง  บำรุงปุ๋ยกล้วยไม้ฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง 

การเลี้ยง  ควรให้อยู่ในที่ร่มชอบความชื้นสูง  พรางแสงประมาณ  60 - 70 %