เอื้องตะขาบใหญ่

เอื้องตะขาบใหญ่  กล้วยไม้ก้างปลา   Dendrobium bilobulatum Seidenf.

ภาพของคุณ "mu"