เอื้องแผงใบใหญ่
เอื้องแผงใบใหญ่  Dendrobium grande Hook. f'.