เอื้องเงินหลวง

เอื้องเงินหลวง   โกมาซุม     Dendrobium  formosum Roxb. Ex  Lindl.   

ลักษณะ    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย   ลำลูกกล้วยคล้ายแท่งดินสอ  กาบใบมีขนสั้นๆ ประปราย  ใบเป็นใบเดี่ยว   สูงประมาณ  30