เอื้องแซะภูกระดึง

เอื้องแซะภูกระดึง Dendrobium christyanum Rchb. F.

ภาพของ "Nongnk"