เอื้องตาเหิน

เอื้องตาเหิน  Dendrobium  infundibulum Lindl.

ลักษณะ    เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย   ลำลูกกล้วยคล้ายแท่งดินสอ  กาบใบมีขนสั้นๆ ประปราย  ใบเป็นใบเดี่ยว   สูงประมาณ  30